Hållbar privatjet och charterflyg

Enligt färska uppgifter har hälften av alla utsläpp från flyget skett under de senaste två decennierna, trots att bränsleeffektiviteten har förbättrats. Under 2019 släppte flygindustrin ut rekordhöga 1 miljard ton koldioxid, vilket understryker det akuta behovet av hållbara lösningar för att hantera sektorns miljöpåverkan.

Eftersom efterfrågan på flygresor fortsätter att öka är det uppenbart att det krävs en heltäckande strategi som strävar efter både utsläppsminskningar och utveckling av hållbar flygteknik.

Sedan 1960 har luftfarten minskat sina utsläpp med 80 %, men det är långt ifrån tillräckligt. Utan effektiva åtgärder kommer utsläppen från luftfarten att fortsätta bidra till den globala klimatkrisen och utgöra ett betydande hot mot miljön, ekonomin och samhället.

Luftfartens framtid ligger i våra händer.

4AIR

Flying well for the future

Vårt partnerskap med 4AIR är ett spännande steg mot att främja hållbarhet inom privatflyget. 4AIR är världens första organisation som har etablerat ett klassificeringssystem som utvärderar graden av engagemang för hållbarhet inom den privata flygindustrin. Deras exceptionella projektportfölj innehåller hållbarhetsinitiativ som har gett mätbara resultat över hela världen. Genom att samarbeta med 4AIR är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett mer hållbart alternativ för resor med privatjet och stödja det bredare målet att skapa en mer miljövänlig framtid för flyget.

https://www.4air.aero/

Flyg privat, koldioxidneutralt

Som en del av vårt pågående engagemang för hållbarhet inom luftfarten på The Aviation Factory är vi glada att kunna meddela att från och med april 2023 kommer våra kunder att ha möjlighet att flyga koldioxidneutralt. För 25-75 euro per flygtimme, beroende på vilken typ av flygplan du chartrar, kommer vi att köpa verifierade utsläppsrätter som kompenserar för 100 % av de koldioxidutsläpp som är förknippade med flygningen. Dessa kompensationer kommer att stödja en rad av 4AIR:s hållbarhetsinitiativ runt om i världen, inklusive internationella skogsbruks-, vind-, sol- och kraftvärmeprojekt samt projekt för rent vatten.

Genom att välja detta alternativ kan våra kunder ta ett viktigt steg mot att minska koldioxidavtrycket från sina flygresor och bidra till en mer hållbar framtid för luftfarten. Vi anser att främjandet av koldioxidneutralt flygande är en viktig del av vårt ansvar som flygbolag, och vi ser fram emot att arbeta med våra kunder för att skapa en mer hållbar framtid för flygresor.

Har du en fråga om att flyga hållbart? Vårt team för privatjet är här för att hjälpa dig!

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Hållbara charterflygningar

På The Aviation Factory har vi åtagit oss att främja hållbarhet inom alla områden av luftfarten, inklusive charterflyg.

Klimatkompensation är tillgängligt för alla våra charterflygningar, så att kunderna kan kompensera 100% av koldioxidutsläppen i samband med deras flygning, för en extra avgift på 75 € per flygtimme. Vi köper verifierad klimatkompensation från välrenommerade organisationer som 4AIR för att säkerställa att våra kunders investeringar stöder hållbarhetsinitiativ runt om i världen.

Dessutom har vi ett nära samarbete med flygbolagen för att ta andra steg mot en mer miljövänlig flygning, t.ex. genom att använda hållbara flygbränslen när det är möjligt och minska plastavfallet från catering under flygningen.

Vi anser att hållbarhet inte bara är ett ansvar utan också en möjlighet att skapa en bättre framtid för flygresor och vår planet.

Vad är koldioxidutsläpp?

Koldioxidutsläpp är resultatet av förbränning av fossila bränslen som släpper ut växthusgaser i atmosfären. Detta inkluderar förbränning av kol och jetbränsle i flygplan. Dessa gaser fångar upp värme, ungefär som ett växthus, vilket leder till att jorden värms upp. Även en liten ökning av medeltemperaturen kan ha en djupgående inverkan på miljön, samhället och ekonomin. Att minska koldioxidutsläppen är därför avgörande för att bekämpa klimatförändringarna och bevara planeten för framtida generationer.

Vad är koldioxidkompensation? 

En klimatkompensation är en certifierad minskning eller förhindrande av utsläpp av ett ton CO2 (mtCO2). För att beräkna en klimatkompensation måste det totala koldioxidavtrycket för en flygning fastställas och sedan neutraliseras med hjälp av verifierade krediter som kompenserar för motsvarande mängd koldioxid som släpps ut. Varje kredit som köps bidrar till en portfölj av hållbarhetsprojekt och initiativ som syftar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Vanliga frågor och svar

Vilka är några av de hållbarhetsinitiativ som The Aviation Factory stöder genom sitt klimatkompensationsprogram?

Varje kredit som köps bidrar till 4AIR:s portfölj av hållbarhetsprojekt och initiativ som syftar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Dessa ackrediterade projekt är baserade över hela världen - med aktiviteter som sträcker sig från skogsprogram till köksspisar och förnybar energi.

Kompensationsprojekten omfattar ofta skogsbruk och förnybar energi, vilket gör att vi kan ta itu med den största källan till globala utsläpp. Genom att stödja dessa initiativ kan klimatkompensation bidra till att balansera flygresornas miljöpåverkan och främja en mer hållbar framtid för luftfarten. 

Vad finns det för hållbar flygteknik som kan minska flygresornas koldioxidavtryck?

Hållbar flygteknik omfattar el- eller hybridflygplan, hållbart flygbränsle och förbättrade system för flygtrafikledning. Dessa tekniker har potential att avsevärt minska koldioxidavtrycket från flygresor och främja en mer hållbar framtid för luftfarten.

Varför 25-75 euro/flygtimme?

Vårt pris på 25-75 euro per flygtimme baseras på flygplanets genomsnittliga bränsleförbrukning och kostnaden för att köpa verifierad klimatkompensation för din flygning. Beroende på vilken typ och storlek av flygplan du chartrar (liten turboprop eller stor privatjet) kan priset ligga närmare 25 € eller 75 € per flygtimme.

Genom att erbjuda klimatkompensation till ett rimligt och transparent pris hoppas vi kunna uppmuntra våra kunder att ta en aktiv roll för att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid för luftfarten. 

Ingår det automatiskt i min offert och faktura?

Nej, klimatkompensation är en valfri tjänst som kunderna kan välja att lägga till i sin bokning. Vi tror på att ge våra kunder friheten att välja, och vi är fast beslutna att erbjuda en rad hållbarhetsalternativ för att stödja en mer miljövänlig framtid för luftfarten.

Är de köpta koldioxidkrediterna verifierade?

En klimatkompensation är en handelsbar, verifierad minskning eller undvikande av ett metriskt ton koldioxidutsläpp. 4AIR:s kompensationsprojekt och krediter verifieras och valideras med de mest framstående verifieringsstandarderna.

Har du andra frågor om att flyga hållbart med The Aviation Factory? Vårt team för privatjet finns här för att hjälpa dig:

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Priskalkylator

Planera och beräkna din flygning