Bærekraftig privatfly og charterfly

Ifølge ferske data har halvparten av alle utslipp fra luftfarten blitt sluppet ut i løpet av de siste to tiårene, til tross for at drivstoffeffektiviteten har blitt bedre. I 2019 slapp flybransjen ut rekordhøye én milliard tonn karbondioksid, noe som understreker det presserende behovet for bærekraftige løsninger for å håndtere sektorens miljøpåvirkning.

Ettersom etterspørselen etter flyreiser fortsetter å øke, er det tydelig at det er nødvendig med en helhetlig tilnærming som både omfatter utslippsreduksjoner og utvikling av bærekraftige luftfartsteknologier.

Siden 1960 har luftfarten redusert utslippene sine med 80 %, men dette er langt fra nok. Uten effektive tiltak vil utslippene fra luftfarten fortsette å bidra til den globale klimakrisen og utgjøre en betydelig trussel mot miljøet, økonomien og samfunnet.

Luftfartens fremtid ligger i våre hender.

4AIR

Flying well for the future

Vårt samarbeid med 4AIR er et spennende skritt i retning av å fremme bærekraft innen privatflyging. 4AIR er den første organisasjonen i verden som har etablert et klassifiseringssystem som evaluerer graden av engasjement for bærekraft i privatflybransjen. Den enestående prosjektporteføljen deres omfatter bærekraftinitiativer som har gitt målbare resultater over hele verden. Ved å samarbeide med 4AIR er vi stolte over å kunne tilby kundene våre et mer bærekraftig alternativ for privatflyreiser og støtte det overordnede målet om å skape en mer miljøvennlig fremtid for luftfarten.

https://www.4air.aero/

Fly privat, karbonnøytralt

Som en del av The Aviation Factorys kontinuerlige satsing på bærekraft i luftfarten er vi glade for å kunngjøre at kundene våre fra og med april 2023 kan fly klimanøytralt. For 25-75 euro per flytime, avhengig av hvilken flytype du leier, vil vi kjøpe verifiserte klimakvoter som kompenserer for 100 % av CO2-utslippene forbundet med flyvningen. Disse kompensasjonene støtter en rekke av 4AIRs bærekraftsinitiativer rundt om i verden, blant annet internasjonale skogbruks-, vind-, sol- og kraftvarmeprosjekter og prosjekter for rent vann.

Ved å velge dette alternativet kan kundene våre ta et viktig skritt i retning av å redusere karbonavtrykket fra flyreisene sine og bidra til en mer bærekraftig fremtid for luftfarten. Vi mener at det å fremme karbonnøytrale flyreiser er en viktig del av vårt ansvar som flyselskap, og vi ser frem til å samarbeide med kundene våre for å skape en mer bærekraftig fremtid for luftfarten.

Har du spørsmål om å fly bærekraftig? Privatflyteamet vårt er her for å hjelpe deg!

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Bærekraftige charterflyvninger

Hos The Aviation Factory er vi opptatt av å fremme bærekraft i alle deler av luftfarten, inkludert charterflyvninger.

Klimakompensasjon er tilgjengelig for alle charterflyvningene våre, slik at kundene kan kompensere for 100 % av karbonutslippene forbundet med flyvningen, mot en ekstra avgift på 75 euro per flytime. Vi kjøper verifiserte klimakvoter fra anerkjente organisasjoner som 4AIR for å sikre at kundenes investeringer støtter bærekraftinitiativer over hele verden.

I tillegg samarbeider vi tett med flyselskapene for å ta andre skritt i retning av en mer miljøvennlig flyreise, for eksempel bruk av bærekraftig flydrivstoff når det er mulig, og reduksjon av plastavfall fra catering om bord.

Vi mener at bærekraft ikke bare er et ansvar, men også en mulighet til å skape en bedre fremtid for flytrafikken og planeten.

Hva er karbonutslipp?

Karbonutslipp er resultatet av forbrenning av fossilt brensel som slipper ut klimagasser i atmosfæren. Dette omfatter blant annet forbrenning av kull og jetdrivstoff i fly. Disse gassene holder på varmen, omtrent som et drivhus, og fører til oppvarming av jorden. Selv en liten økning i gjennomsnittstemperaturen kan få store konsekvenser for miljøet, samfunnet og økonomien. Derfor er det avgjørende å redusere karbonutslippene for å bekjempe klimaendringene og bevare planeten for fremtidige generasjoner.

Hva er klimakompensasjon? 

Klimakompensasjon er en sertifisert reduksjon eller forhindring av ett tonn CO2-utslipp (mtCO2). For å beregne en klimakompensasjon må det totale karbonavtrykket fra en flyreise beregnes og deretter nøytraliseres ved hjelp av verifiserte kreditter som kompenserer for tilsvarende mengde CO2 som slippes ut. Hver kreditt som kjøpes, bidrar til en portefølje av bærekraftprosjekter og -initiativer som har som mål å redusere de globale klimagassutslippene.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke bærekraftinitiativer støtter The Aviation Factory gjennom sitt klimakvoteprogram?

Hver kreditt som kjøpes, bidrar til 4AIRs portefølje av bærekraftprosjekter og -initiativer som har som mål å redusere de globale klimagassutslippene. Disse akkrediterte prosjektene er basert over hele verden - med aktiviteter som spenner fra skogbruksprogrammer til kokeovner og fornybar energi.

Klimakompensasjonsprosjekter omfatter ofte skogbruk og fornybar energi, noe som gjør at vi kan ta tak i den største kilden til globale utslipp. Ved å støtte disse initiativene kan klimakompensasjon bidra til å balansere miljøpåvirkningen fra flyreiser og fremme en mer bærekraftig fremtid for luftfarten. 

Hvilke bærekraftige luftfartsteknologier kan redusere karbonavtrykket fra flyreiser?

Bærekraftig luftfartsteknologi omfatter elektriske fly eller hybridfly, bærekraftig flydrivstoff og forbedrede flygekontrollsystemer. Disse teknologiene har potensial til å redusere karbonavtrykket fra flyreiser betydelig og fremme en mer bærekraftig fremtid for luftfarten.

Hvorfor 25-75 euro per flytime?

Klimakompensasjonsprisen på 25-75 euro per flytime er basert på flyets gjennomsnittlige drivstofforbruk og kostnadene ved å kjøpe verifiserte klimakvoter for flyvningen. Avhengig av typen og størrelsen på flyet du leier (et lite turbopropfly eller et stort privatfly), kan prisen ligge nærmere 25 eller 75 euro per flytime.

Ved å tilby klimakompensasjon til en rettferdig og transparent pris håper vi å oppmuntre kundene våre til å ta en aktiv rolle i å redusere karbonavtrykket sitt og bidra til en mer bærekraftig fremtid for luftfarten. 

Er det automatisk inkludert i tilbudet og fakturaen min?

Nei, klimakompensasjon er en valgfri tjeneste som kundene kan velge å legge til i bestillingen. Vi ønsker å gi kundene våre frihet til å velge, og vi er opptatt av å tilby en rekke bærekraftsalternativer for å bidra til en mer miljøvennlig fremtid for luftfarten.

Er de kjøpte klimakvotene verifisert?

En klimakvote er en omsettelig, verifisert reduksjon eller unngåelse av ett tonn CO2-utslipp. 4AIRs klimakompensasjonsprosjekter og -kreditter er verifisert og validert i henhold til de mest anerkjente verifiseringsstandardene.

Har du andre spørsmål om å fly bærekraftig med The Aviation Factory? Privatflyteamet vårt er her for å hjelpe deg:

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Priskalkulator

Planlegge og beregne flyreisen