Duurzame privéjet & chartervluchten

Volgens recente gegevens is de helft van alle luchtvaartemissies in de afgelopen twee decennia uitgestoten, ondanks de verbeterde brandstofefficiëntie. In 2019 stootte de luchtvaartindustrie een recordaantal van één miljard ton koolstof uit, wat de dringende behoefte aan duurzame oplossingen voor de milieu-impact van de sector onderstreept.

Aangezien de vraag naar luchtvervoer blijft toenemen, is het duidelijk dat een alomvattende aanpak nodig is, waarbij zowel naar emissiereductie als naar de ontwikkeling van duurzame luchtvaarttechnologieën wordt gestreefd.

Sinds 1960 heeft de luchtvaart haar uitstoot met 80% verminderd, maar dit is nog lang niet genoeg. Zonder doeltreffende maatregelen zullen de luchtvaartemissies blijven bijdragen tot de mondiale klimaatcrisis en een aanzienlijke bedreiging vormen voor het milieu, de economie en de samenleving.

The future of aviation is in our hands.

4AIR

Flying well for the future

Onze samenwerking met 4AIR is een spannende nieuwe stap naar het aanmoedigen van duurzaamheid in de privéluchtvaart. 4AIR is 's werelds eerste organisatie die een beoordelingssysteem heeft opgezet dat de mate van betrokkenheid bij duurzaamheid binnen de privéluchtvaartindustrie evalueert. Hun uitzonderlijke projectportfolio omvat duurzaamheidsinitiatieven die wereldwijd meetbare resultaten hebben opgeleverd. Door samen te werken met 4AIR zijn we er trots op dat we onze klanten een duurzamere optie voor privéjetreizen kunnen bieden en het bredere doel ondersteunen om een milieuvriendelijkere toekomst voor de luchtvaart te creëren.

https://www.4air.aero/

Vlieg privé, CO2-neutraal

Als onderdeel van onze voortdurende inzet voor duurzaamheid in de luchtvaart bij The Aviation Factory, zijn we verheugd om aan te kondigen dat vanaf april 2023 onze klanten de optie hebben om CO2-neutraal te vliegen. Voor €25-75 per vlieguur, afhankelijk van het type vliegtuig, kopen we geverifieerde koolstofcompensaties die 100% van de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren. Deze compensaties ondersteunen een reeks duurzaamheidsinitiatieven van 4AIR over de hele wereld, waaronder internationale bosbouw-, wind-, zonne-energie-, warmtekrachtkoppelings- en schoonwaterprojecten.

Door voor deze optie te kiezen, kunnen onze klanten een belangrijke stap zetten om de koolstofvoetafdruk van hun vliegreizen te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. Wij geloven dat het bevorderen van koolstofneutraal vliegen een essentieel onderdeel is van onze verantwoordelijkheid als luchtvaartbedrijf, en we kijken ernaar uit om samen met onze klanten te werken aan een duurzamere toekomst voor de luchtvaart.

Heeft u een vraag over duurzaam vliegen? Ons privéjet team staat klaar om te helpen!

private@the-aviation-factory.com / +32 (0) 32 39 60 00

Duurzame chartervluchten

Bij The Aviation Factory zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid op alle gebieden van de luchtvaart, inclusief chartervluchten.

CO2-compensatie is beschikbaar voor al onze chartervluchten, waardoor klanten 100% van de CO2-uitstoot van hun vlucht kunnen compenseren, tegen een extra vergoeding van € 75 per vluchtuur. Wij kopen geverifieerde CO2-compensaties van gerenommeerde organisaties zoals 4AIR, om ervoor te zorgen dat de investeringen van onze klanten duurzaamheidsinitiatieven over de hele wereld ondersteunen.

Daarnaast werken wij nauw samen met luchtvaartmaatschappijen om andere stappen te zetten naar een meer ecologische vlucht, zoals het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen waar mogelijk, en het verminderen van plastic afval van de catering aan boord.

Wij geloven dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om een betere toekomst voor de luchtvaart en de planeet te creëren.

Wat zijn koolstofemissies?

Koolstofemissies zijn het resultaat van de verbranding van fossiele brandstoffen waarbij broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Dit omvat de verbranding van steenkool en vliegtuigbrandstof. Deze gassen houden warmte vast, net als een broeikas, waardoor de aarde opwarmt. Zelfs een kleine stijging van de gemiddelde temperatuur kan grote gevolgen hebben voor het milieu, de samenleving en de economie. Daarom is het verminderen van de koolstofuitstoot cruciaal om de klimaatverandering tegen te gaan en de planeet voor toekomstige generaties te behouden.

Wat is koolstofcompensatie? 

Een koolstofcompensatie is een gecertificeerde vermindering of preventie van één metrische ton CO2 (mtCO2) uitstoot. Om een koolstofcompensatie te berekenen, moet de totale koolstofvoetafdruk van een vlucht worden bepaald en vervolgens geneutraliseerd door geverifieerde kredieten te gebruiken die de equivalente hoeveelheid vrijgekomen CO2 compenseren. Elk aangekocht krediet draagt bij tot een portefeuille van duurzaamheidsprojecten en -initiatieven die tot doel hebben de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn enkele van de duurzaamheidsinitiatieven die The Aviation Factory ondersteunt via haar CO2-compensatieprogramma?

Elk gekocht credit draagt bij aan 4AIR's portefeuille van duurzaamheidsprojecten en -initiatieven die erop gericht zijn de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze geaccrediteerde projecten zijn gevestigd over de hele wereld - met activiteiten die variëren van bosbouwprogramma's tot fornuizen en hernieuwbare energie.

Compensatieprojecten omvatten vaak bosbouw en hernieuwbare energie, waardoor we de grootste bron van wereldwijde uitstoot kunnen aanpakken. Door deze initiatieven te steunen, kunnen koolstofcompensaties helpen om het milieueffect van vliegreizen te compenseren en een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te bevorderen. 

Wat zijn enkele duurzame luchtvaarttechnologieën die de koolstofvoetafdruk van vliegreizen kunnen verminderen?

Duurzame luchtvaarttechnologieën omvatten elektrische of hybride vliegtuigen, duurzame vliegtuigbrandstof en verbeterde luchtverkeersleidingssystemen. Deze technologieën hebben het potentieel om de koolstofvoetafdruk van de luchtvaart aanzienlijk te verminderen en een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te bevorderen.

Waarom €25-75 per vlieguur?

Onze CO2-compensatieprijs van €25-75 per vluchtuur is gebaseerd op het gemiddelde brandstofverbruik van het vliegtuig en de kosten voor de aankoop van geverifieerde koolstofcompensaties voor uw vlucht. Afhankelijk van het type vliegtuig dat u chartert (kleine turboprop vs. grote privéjet) kan deze prijs dichter bij €25 of €75 per vluchtuur liggen.

Door koolstofcompensatie aan te bieden tegen een eerlijke en transparante prijs hopen wij onze klanten aan te moedigen een actieve rol te spelen bij het verminderen van hun koolstofvoetafdruk en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. 

Wordt het automatisch opgenomen in mijn offerte en factuur?

Nee, CO2-compensatie is een optionele dienst die klanten aan hun boeking kunnen toevoegen. Wij geloven erin onze klanten de vrijheid te geven om te kiezen, en we zijn vastbesloten een reeks duurzaamheidsopties aan te bieden om een milieuvriendelijkere toekomst voor de luchtvaart te ondersteunen.

Zijn de aangekochte koolstofkredieten geverifieerd?

Een koolstofcompensatie is een verhandelbare, geverifieerde vermindering of vermijding van één metrische ton CO2-uitstoot. 4AIR offset projecten en credits worden geverifieerd en gevalideerd met de meest vooraanstaande verificatienormen.

Heeft u andere vragen over duurzaam vliegen met The Aviation Factory? Ons privéjet team is er om u te helpen:

private@the-aviation-factory.com / +32 (0) 32 39 60 00

Prijscalculator

Plan en bereken uw vlucht