Kestävä Private Jet & Tilauslennot

Tuoreiden tietojen mukaan puolet kaikista ilmailun päästöistä on syntynyt kahden viime vuosikymmenen aikana, vaikka polttoainetehokkuus on parantunut. Vuonna 2019 ilmailuteollisuus vapautti ennätykselliset miljardi tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä korostaa, että alan ympäristövaikutuksiin tarvitaan kipeästi kestäviä ratkaisuja.

Lentomatkustamisen kysynnän kasvaessa edelleen on selvää, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa pyritään sekä päästöjen vähentämiseen että kestävän ilmailuteknologian kehittämiseen.

Vuodesta 1960 lähtien ilmailu on vähentänyt päästöjään 80 prosenttia, mutta tämä ei ole läheskään riittävää. Ilman tehokkaita toimia ilmailun päästöt lisäävät edelleen maailmanlaajuista ilmastokriisiä ja muodostavat merkittävän uhan ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnalle.

Ilmailun tulevaisuus on meidän käsissämme.

4AIR

Flying well for the future

Kumppanuutemme 4AIRin kanssa on jännittävä askel kohti kestävän kehityksen edistämistä yksityisilmailussa. 4AIR on maailman ensimmäinen organisaatio, joka on luonut luokitusjärjestelmän, jolla arvioidaan yksityisen ilmailualan sitoutumista kestävään kehitykseen. Heidän poikkeukselliseen hankesalkkuunsa kuuluu kestävyysaloitteita, jotka ovat tuottaneet mitattavissa olevia tuloksia eri puolilla maailmaa. Tekemällä yhteistyötä 4AIRin kanssa voimme ylpeänä tarjota asiakkaillemme kestävämmän vaihtoehdon yksityislentokoneiden matkustamiseen ja tukea laajempaa tavoitetta luoda ilmailulle ympäristöystävällisempi tulevaisuus.

https://www.4air.aero/

Lennä yksityisesti, hiilineutraalisti

Osana jatkuvaa sitoutumistamme kestävään kehitykseen ilmailussa The Aviation Factoryssa voimme iloksemme ilmoittaa, että huhtikuusta 2023 alkaen asiakkaillamme on mahdollisuus lentää hiilineutraalisti. Ostamme 25-75 eurolla lentotuntia kohden, riippuen vuokraamasi lentokoneen tyypistä, todennettuja hiilidioksidipäästöjä, jotka kompensoivat 100 prosenttia lentoon liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Näillä hyvityksillä tuetaan 4AIRin eri puolilla maailmaa toteuttamia kestävän kehityksen aloitteita, kuten kansainvälisiä metsä-, tuuli-, aurinko-, yhteistuotanto- ja puhtaan veden hankkeita.

Valitsemalla tämän vaihtoehdon asiakkaamme voivat ottaa tärkeän askeleen kohti lentomatkojensa hiilijalanjäljen pienentämistä ja edistää ilmailun kestävämpää tulevaisuutta. Uskomme, että hiilineutraalin lentämisen edistäminen on olennainen osa vastuutamme ilmailualan yrityksenä, ja odotamme innolla yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi lentomatkustukselle.

Onko sinulla kysymys kestävästä lentämisestä? Meidän yksityinen jet joukkue on täällä auttamassa!

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Kestävä tilauslennot

The Aviation Factory on sitoutunut edistämään kestävyyttä kaikilla ilmailun osa-alueilla, myös tilauslennoilla.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi on saatavilla kaikille tilauslennoillemme, jolloin asiakkaat voivat kompensoida 100 prosenttia lentoonsa liittyvistä hiilidioksidipäästöistä 75 euron lisämaksusta lentotuntia kohti. Ostamme todennettuja hiilidioksidipäästöjen kompensaatioita 4AIRin kaltaisilta hyvämaineisilta organisaatioilta varmistaaksemme, että asiakkaidemme investoinnit tukevat kestävän kehityksen aloitteita ympäri maailmaa.

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa, jotta ne ryhtyisivät muihin toimenpiteisiin ekologisemman lentämisen edistämiseksi, kuten kestävien lentopolttoaineiden käyttöön mahdollisuuksien mukaan ja lennon aikana tapahtuvan ruokailun muovijätteen vähentämiseen.

Uskomme, että kestävyys ei ole vain vastuu vaan myös mahdollisuus luoda parempi tulevaisuus lentoliikenteelle ja planeetalle.

Mitä ovat hiilidioksidipäästöt?

Hiilidioksidipäästöt ovat seurausta fossiilisten polttoaineiden poltosta, joka vapauttaa kasvihuonekaasuja ilmakehään. Tähän kuuluu hiilen ja lentokoneiden lentopetrolin polttaminen. Nämä kaasut sitovat lämpöä kasvihuoneen tavoin, mikä johtaa maapallon lämpenemiseen. Pienelläkin keskilämpötilan nousulla voi olla suuri vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Siksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja maapallon säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

Mitä on hiilidioksidipäästöjen kompensointi? 

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi on yhden metrisen hiilidioksiditonnin (mtCO2) päästöjen sertifioitu vähentäminen tai estäminen. Hiilikorvauksen laskemiseksi on määritettävä lennon kokonaishiilijalanjälki, joka on neutralisoitava käyttämällä todennettuja hyvityksiä, jotka kompensoivat vastaavan hiilidioksidipäästömäärän. Jokainen ostettu hyvitys edistää kestävyyshankkeiden ja -aloitteiden salkkua, jonka tavoitteena on vähentää maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia kestävän kehityksen aloitteita The Aviation Factory tukee hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelmallaan?

Jokainen ostettu hyvitys edistää 4AIR:n kestävyyshankkeita ja -aloitteita, joilla pyritään vähentämään maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä akkreditoidut hankkeet sijaitsevat eri puolilla maailmaa - ja niiden toiminta vaihtelee metsäohjelmista keittolevyihin ja uusiutuvaan energiaan.

Hyvityshankkeet sisältävät usein metsätaloutta ja uusiutuvaa energiaa, jolloin voimme puuttua suurimpaan maailmanlaajuiseen päästölähteeseen. Näitä aloitteita tukemalla hiilikorvaukset voivat auttaa tasapainottamaan lentomatkustamisen ympäristövaikutuksia ja edistämään ilmailun kestävämpää tulevaisuutta. 

Mitkä ovat kestäviä ilmailuteknologioita, joilla voidaan pienentää lentomatkustamisen hiilijalanjälkeä?

Kestäviä ilmailuteknologioita ovat esimerkiksi sähkö- tai hybridilentokoneet, kestävä lentopolttoaine ja paremmat lennonjohtojärjestelmät. Näillä teknologioilla voidaan vähentää merkittävästi lentomatkustamisen hiilijalanjälkeä ja edistää ilmailun kestävämpää tulevaisuutta.

Miksi 25-75 euroa/lentotunti?

Hiilidioksidipäästöjen kompensointihintamme 25-75 euroa lentotuntia kohti perustuu lentokoneen keskimääräiseen polttoaineenkulutukseen ja kustannuksiin, jotka aiheutuvat todennettujen hiilidioksidipäästöjen ostamisesta lentoa varten. Riippuen vuokraamasi lentokoneen tyypistä ja koosta (pieni potkuriturbiinikone vs. suuri yksityinen suihkukone) hinta voi olla lähempänä 25 tai 75 euroa lentotunnilta.

Tarjoamalla hiilidioksidipäästöjen kompensointia oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään hintaan toivomme voivamme rohkaista asiakkaitamme ottamaan aktiivisen roolin hiilijalanjälkensä pienentämisessä ja edistämään ilmailun kestävämpää tulevaisuutta. 

Sisältyykö se automaattisesti tarjoukseeni ja laskuuni?

Ei, hiilidioksidipäästöjen kompensointi on valinnainen palvelu, jonka asiakas voi halutessaan lisätä varaukseensa. Uskomme siihen, että asiakkaillemme on annettava vapaus valita, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan erilaisia kestävän kehityksen vaihtoehtoja, joilla tuetaan ilmailun ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Ovatko ostetut hiilihyvitykset todennettuja?

Hiilidioksidipäästöjen hyvitys on kaupattavissa oleva, todennettu yhden metrisen tonnin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai välttäminen. 4AIR:n kompensaatiohankkeet ja hyvitykset varmennetaan ja validoidaan merkittävimpien varmennusstandardien mukaisesti.

Onko sinulla muita kysymyksiä kestävästä lentämisestä The Aviation Factoryn kanssa? Yksityislentokoneiden tiimimme auttaa mielellään:

nordic@the-aviation-factory.com / +46 (0)70 680 97 98

Hintalaskuri

Suunnittele ja laske lentosi