Udržitelné soukromé tryskové a charterové lety

Podle nejnovějších údajů byla polovina všech emisí z letecké dopravy vypuštěna v posledních dvou desetiletích, a to navzdory zlepšující se palivové účinnosti. V roce 2019 vypustil letecký průmysl rekordní miliardu tun emisí uhlíku, což podtrhuje naléhavou potřebu udržitelných řešení, která by řešila dopad tohoto odvětví na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že poptávka po letecké dopravě stále roste, je zřejmé, že je zapotřebí komplexní přístup, který sleduje jak snižování emisí, tak vývoj udržitelných leteckých technologií.

Od roku 1960 snížila letecká doprava své emise o 80 %, ale to zdaleka nestačí. Bez účinných opatření budou emise z letectví i nadále přispívat ke globální klimatické krizi a představovat významnou hrozbu pro životní prostředí, hospodářství a společnost.

Budoucnost letectví je v našich rukou.

4AIR

Flying well for the future

Naše partnerství se společností 4AIR je zajímavým krokem k podpoře udržitelnosti v soukromém letectví. 4AIR je první organizací na světě, která zavedla systém hodnocení, jenž hodnotí úroveň závazku k udržitelnosti v soukromém leteckém průmyslu. Jejich výjimečné portfolio projektů zahrnuje iniciativy v oblasti udržitelnosti, které přinesly měřitelné výsledky po celém světě. Spoluprací se společností 4AIR jsme hrdí na to, že můžeme našim klientům nabídnout udržitelnější možnost cestování soukromým letadlem a podpořit širší cíl vytvoření ekologičtější budoucnosti letectví.

https://www.4air.aero/

Letět soukromě, uhlíkově neutrálně

V rámci našeho trvalého závazku k udržitelnosti v letectví v The Aviation Factory s potěšením oznamujeme, že od dubna 2023 budou mít naši klienti možnost létat uhlíkově neutrálně. Za 25-75 eur za letovou hodinu, v závislosti na typu letadla, které si pronajmete, nakoupíme ověřené uhlíkové offsety, které kompenzují 100 % emisí CO2 spojených s letem. Tyto kompenzace podpoří řadu iniciativ společnosti 4AIR v oblasti udržitelnosti po celém světě, včetně mezinárodních projektů v oblasti lesnictví, větrné a solární energie, kogenerace a čisté vody.

Výběrem této možnosti mohou naši klienti učinit důležitý krok ke snížení uhlíkové stopy své letecké dopravy a přispět k udržitelnější budoucnosti letectví. Jsme přesvědčeni, že podpora uhlíkově neutrálního létání je nezbytnou součástí naší odpovědnosti jako letecké společnosti, a těšíme se na spolupráci s našimi klienty při vytváření udržitelnější budoucnosti letecké dopravy.

Máte dotaz týkající se udržitelného létání? Náš tým pro soukromá letadla je zde, aby vám pomohl!

lukas@the-aviation-factory.com /  +420 720 204 651

Udržitelné charterové lety

Ve společnosti The Aviation Factory se snažíme podporovat udržitelnost ve všech oblastech letectví, včetně charterových letů.

U všech našich charterových letů je k dispozici kompenzace emisí uhlíku, která klientům umožňuje kompenzovat 100 % emisí uhlíku spojených s jejich letem za příplatek 75 EUR za hodinu letu. Ověřené uhlíkové kompenzace nakupujeme od renomovaných organizací, jako je 4AIR, abychom zajistili, že investice našich klientů podporují iniciativy udržitelnosti po celém světě.

Kromě toho úzce spolupracujeme s leteckými společnostmi na dalších krocích směřujících k ekologičtějším letům, jako je používání udržitelných leteckých paliv, pokud je to možné, a snižování množství plastového odpadu z palubního cateringu.

Jsme přesvědčeni, že udržitelnost je nejen odpovědností, ale také příležitostí k vytvoření lepší budoucnosti pro leteckou dopravu a planetu.

Co jsou to emise uhlíku?

Emise uhlíku jsou důsledkem spalování fosilních paliv, při kterém se do atmosféry uvolňují skleníkové plyny. Patří sem spalování uhlí a tryskového paliva v letadlech. Tyto plyny zadržují teplo podobně jako skleník, což vede k oteplování Země. I malé zvýšení průměrné teploty může mít zásadní dopad na životní prostředí, společnost a hospodářství. Snížení emisí uhlíku je proto zásadní pro boj proti změně klimatu a zachování planety pro budoucí generace.

Co je kompenzace emisí uhlíku? 

Uhlíková kompenzace je certifikované snížení nebo prevence jedné metrické tuny emisí CO2 (mtCO2). Pro výpočet uhlíkového offsetu je třeba stanovit celkovou uhlíkovou stopu letu a následně ji neutralizovat využitím ověřených kreditů, které kompenzují ekvivalentní množství uvolněného CO2. Každý zakoupený kredit přispívá do portfolia projektů a iniciativ v oblasti udržitelnosti, jejichž cílem je snížit globální emise skleníkových plynů.

Často kladené otázky

Jaké iniciativy v oblasti udržitelnosti podporuje společnost The Aviation Factory prostřednictvím svého programu kompenzace uhlíkových emisí?

Každý zakoupený kredit přispívá do portfolia projektů a iniciativ společnosti 4AIR v oblasti udržitelnosti, jejichž cílem je snížit globální emise skleníkových plynů. Tyto akreditované projekty se nacházejí po celém světě - jejich aktivity sahají od lesnických programů přes sporáky až po obnovitelné zdroje energie.

Offsety často zahrnují projekty lesnictví a obnovitelné energie, což nám umožňuje řešit největší zdroj globálních emisí. Podporou těchto iniciativ mohou uhlíkové kompenzace pomoci vyvážit dopad letecké dopravy na životní prostředí a podpořit udržitelnější budoucnost letectví. 

Jaké jsou některé udržitelné letecké technologie, které mohou snížit uhlíkovou stopu letecké dopravy?

Mezi udržitelné letecké technologie patří elektrická nebo hybridní letadla, udržitelné letecké palivo a zdokonalené systémy řízení letového provozu. Tyto technologie mají potenciál výrazně snížit uhlíkovou stopu letecké dopravy a podpořit udržitelnější budoucnost letectví.

Proč 25-75 eur za letovou hodinu?

Naše cena za kompenzaci uhlíkových emisí ve výši 25-75 EUR za letovou hodinu vychází z průměrné spotřeby paliva letadla a nákladů na nákup ověřených uhlíkových kompenzací pro váš let. V závislosti na typu a velikosti letadla, které si pronajímáte (malý turbovrtulový letoun vs. velké soukromé letadlo), se tato cena může blížit 25 nebo 75 € za letovou hodinu.

Doufáme, že nabídkou kompenzace uhlíkových emisí za spravedlivou a transparentní cenu povzbudíme naše klienty, aby se aktivně podíleli na snižování své uhlíkové stopy a přispěli k udržitelnější budoucnosti letectví. 

Je to automaticky zahrnuto v mé cenové nabídce a faktuře?

Ne, kompenzace uhlíkových emisí je volitelná služba, kterou si klienti mohou přidat ke své rezervaci. Věříme, že našim klientům dáváme svobodu volby, a jsme odhodláni nabízet řadu možností udržitelnosti, abychom podpořili ekologičtější budoucnost letectví.

Jsou zakoupené uhlíkové kredity ověřeny?

Uhlíkový offset je obchodovatelné, ověřené snížení nebo zamezení jedné metrické tuny emisí CO2. Offsetové projekty a kredity společnosti 4AIR jsou ověřovány a validovány podle nejvýznamnějších ověřovacích standardů.

Máte další otázky týkající se udržitelného létání s The Aviation Factory? Náš tým pro soukromá letadla je vám k dispozici:

lukas@the-aviation-factory.com /  +420 720 204 651

Cenová kalkulačka

Plánování a výpočet letu